Brand in rietopslag bij boerderij in Soest

Brand in rietopslag bij boerderij in Soest

Een brand in een opslagplaats van riet bij een boerderij aan de Peter van den Breemerweg heeft de brandweer in de nacht van donderdag op vrijdag urenlang beziggehouden. Het kostte veel tijd om de bijeen gebonden bossen uit elkaar te halen om te kunnen blussen.

De brand werd tegen half twaalf ontdekt. Aanvankelijk leek het om een kleine brand te gaan, maar al kort na aankomst van de brandweer bleek de omvang toch een grotere inzet te vragen. Om problemen met de waterwinning in het buitengebied te voorkomen werden extra wagens ingezet om van een constante wateraanvoer over grote afstand verzekerd te zijn. Daarnaast werd assistentie gevraagd van de korpsen Leusden en Driebergen. Collega’s uit Soesterberg zorgden voor logistieke ondersteuning.

De bossen riet, die door een rietdekkersbedrijf waren opgeslagen voor het opnieuw dekken van het boerderijdak, werden na een eerste blussing met drie stralen uit de opslag gehaald en op een weiland naast de boerderij verspreid. Daar werden ze verder afgeblust.

Er bestond geen gevaar voor overslag van  het vuur naar de boerderij zelf. De brandweer is uren in touw geweest met het blussen van smeulresten om er zeker van te zijn dat het vuur niet opnieuw zou oplaaien. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Eerder op de avond, om 20:10 uur, was de brandweer gealarmeerd voor een gaslek bij een leegstaande woning aan de Molenweg. De brandweer heeft het lek provisorisch gedicht en in de woning de gastoevoer dichtgedraaid. De eigenaar van de woning werd in  kennis gesteld zodat hij maatregelen kon nemen om de lekkage definitief te laten herstellen.

De derde uitruk binnen twaalf uur betrof een brandgerucht bij een bedrijf aan de Zuidergracht. Bij controle bleek van brand geen sprake te zijn, maar van een storing in de meldapparatuur.

Foto’s Nicky Gommers

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers