Ook brandweer herdenkt slachtoffers van oorlogen

Ook brandweer herdenkt slachtoffers van oorlogen

Voor het eerst heeft een afvaardiging van het brandweerkorps van Soest deelgenomen aan de nationale Dodenherdenking op 4 mei. Bij het Verzetsmonument ‘Treurende vrouw’ op het Verzetsplein aan de Ingenieur Menkolaan toonden de brandweerlieden hun respect voor degenen die hun leven gaven in een oorlog.

Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan verzetslieden, vervolgden, burgerslachtoffers, Nederlandse militairen en burgerslachtoffers uit Nederlands-Indië die zijn overleden tijdens en na Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester Rob Metz hield een toespraak waarin  hij opriep tot bezinning en vergeving. ,,We kunnen leren van de geschiedenis door ons met elkaar in te zetten voor een inclusieve, verdraagzame, respectvolle samenleving, zodat onze vrijheid nooit tot het verleden zal behoren.” Een kranslegging en defilé langs het monument sloten de plechtigheid af.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers