Algemeen

Alle brandweerposten gezamenlijk dragen onder de vlag van Brandweer Nederland zorg voor brandweerzorg en rampenbestrijding in Nederland. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zijn de posten Soest en Soesterberg gezamenlijk verantwoordelijk voor deze taken in de gemeente Soest. Hoewel in naam en daad van elkaar gescheiden, zijn beide posten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onder andere door samen te trainen, op te leiden en in te zetten ondersteunen beide posten elkaar waar nodig.

De repressieve taak voor de brandweerzorg wordt, onder leiding van een postcommandant, uitgevoerd door actieve leden. Soest heeft hiervoor een capaciteit van 48 leden, terwijl dit aantal voor Soesterberg 24 is. In zowel Soest als Soesterberg zijn dit vrijwilligers die, dag en nacht, zorgdragen voor de brandweerzorg in de gemeente Soest. Deze zorg beslaat ruwweg brandbestrijding, technische hulpverlening en ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen. De vrijwilligers zijn getraind om op een doeltreffende, professionele en veilige manier dit type incidenten te analyseren, te controleren en te managen. De opleiding die de vrijwilligers hebben gevolgd is daarom ook dezelfde als die van een beroeps-brandweerman of vrouw, hoewel deze doorgaans naast het gewone werk is afgerond. Na de succesvolle afronding van de opleiding wordt de kennis en kunde voortdurend bijgespijkerd middels wekelijkse oefenavonden.

De actieve leden van de posten Soest en Soesterberg worden in al haar activiteiten ondersteund door de brandweerverenigingen van beide posten. Deze verenigingen bestaan ruwweg uit actieve leden en oud-leden. Als geheel wordt daarmee de sociale cohesie gewaarborgd en onderhouden. Denk hierbij aan gezamenlijke feestavonden met of zonder partners, archiefbeheer, het bar beheer, het zorgdragen voor een website of Sinterklaasavonden voor kinderen. De verenigingen, aangestuurd door een eigen bestuur, hebben als doelstelling de maatschappelijke- en sociale contacten van haar leden te behartigen, die gezamenlijk en in eendracht zorgdragen voor de brandweerzorg en incidentbestrijding in Soest en Soesterberg.