Soest

De vereniging is opgericht op 3 juli 1923 en bestaat uit de volgende leden: gewone leden, buitengewoon leden, leden van verdienste en ereleden. Onder gewone leden wordt verstaan de werkende leden. Dit zijn leden, zowel vrijwillig als beroeps, die een functie hebben in de uitrukdienst. Dit betekent dat een korpslid tevens lid is van de vereniging. Buitengewoon leden, leden van verdienste en ereleden hebben geen functie meer in de uitrukdienst. Over het algemeen zijn dit de leden die verdienstelijk zijn geweest voor de vereniging tijdens en na hun actieve functie in de uitrukdienst.

De vereniging heeft als doel het ontwikkelen en bevorderen van het sociaal belang van haar leden. Om dit doel te bereiken worden veel activiteiten georganiseerd, zoals feestavonden, barbeque, Sinterklaasfeest voor de kleintjes, bingo, uitgaansdag etc. Verder neemt de vereniging regelmatig deel aan externe activiteiten zoals sporttoernooien, avondvierdaagse en andere evenementen. Steeds nadrukkelijker wordt het totale gezin van het verenigingslid betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Dit omdat men steeds bewuster wordt van het feit dat een brandweerman alleen goed kan functioneren als het thuisfront achter de functie van de brandweerman staat.