Adrie Ket veertig jaar brandweervrijwilliger

Adrie Ket veertig jaar brandweervrijwilliger

De huidige generatie zal niet snel de mijlpaal halen die Adrie Ket bereikte: veertig jaar brandweervrijwilliger bij de post Soesterberg. Hiervoor werd hij tijdens de wekelijkse bijeenkomst in de kazerne aan de Koppenlaan onderscheiden.

Postcommandant Martijn Steman noemde Ket de nestor van de post Soesterberg. Hij kwam op 1 september 1982 in dienst bij de toenmalige gemeentelijke brandweer Soesterberg. Steman roemde Ket als een dienstbaar man en een groot hart voor de brandweer.

Naast de brandweer is Adrie ook zeer betrokken bij de vereniging. Steman speldde de jubilaris de versierselen op in het bijzijn van alle collega’s op en overhandigde de bijbehorende documenten.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers