Soesterberg op bezoek bij brandweer

Soesterberg op bezoek bij brandweer

Het was een beetje ongelukkig dat na het vastleggen van de open dag de Veiligheidsdag gepland werd, nota bene een week voor het brandweerevenement. Het zal wat bezoekers hebben gekost, maar de belangstelling in en bij de kazerne aan de Koppenlaan viel zaterdagmiddag toch niet tegen.

Het levert het korps van de honderdjarige brandweer Soesterberg mogelijk ook nieuwe aanwas op, want twee bezoekers lieten  postcommandant Martijn Steman weten meer belangstelling voor de brandweer te hebben dan alleen voor wat er op de open dag te zien was.

Bezoekers kregen niet alleen de gelegenheid een kijkje achter de roldeuren te nemen. Ze konden ook zelf in actie komen. Vooral voor de kinderen was dit aantrekkelijk. Er waren meer spannende dingen te doen, zoals het van de ene naar de andere pylon verplaatsen van een kerstbal. ,,Een ei zou te veel smurrie geven,” zegt bevelvoerder en coördinator van de dag Mirjam van Laar.

Het verplaatsen gebeurde niet met de hand, maar met de loodzware spreider. Dit is een van de meest gebruikte redgereedschappen. De ouders hadden soms al moeite om de spreider te hanteren, dus bij de kinderen hielpen de brandweervrijwilligers een handje. Het verbaasde niemand dat de meeste kerstballen de bek van de spreider niet overleefden, hoe zorgvuldig er ook werd geprobeerd ze heel te houden.

Spectaculair was het redden van een slachtoffer uit een ruimte vol rook. Wie dit wilde doen, werd net zoals de twaalfjarige Sam Arends eerst in een heus brandweerpak gestoken, compleet met masker voor en ademluchttoestel op de rug. Het was voor sommigen al een hele opgave om het slachtoffer te vinden, laat staan om de oefenpop van negentig kilo naar buiten te krijgen.

Het was een van de onderdelen van de jaarlijkse keuring van brandweervrijwilligers. Daarbij hoorde bijvoorbeeld ook het verwijderen van een plafond, het inbeuken van een met veel sloten gebarricadeerde deur, het verplaatsen van een zwaar slachtoffer en het openknippen van een auto. Echt vuur was er ook: met een koolzuursneeuwblusser kon men een oliebrand bestrijden.

Mirjam van Laar: ,,We hebben de hele dag aanloop gehad. Het was gezellig druk. Het was nu eens niet de bedoeling om demonstraties te geven, maar vooral om de bezoekers een kijkje te geven in de verbouwde kazerne. Dat hadden we al eerder willen doen, maar door corona moest dat uitgesteld worden.”

Opvallend was de belangstelling van twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam, Minus Christern en Esmee Reulen. Zij volgen de opleiding televisie en video. Eén van de opdrachten was het maken van een lokale nieuwsreportage. In de Soester Courant hadden ze de aankondiging gelezen van de open dag van brandweer Soesterberg en besloten hier opnamen te maken.

Dat deden ook veel ouders van de kinderen die een spannende dag beleefden in de kazerne door aan echte brandweeractiviteiten mee te doen. Als die belangstelling zich later concretiseert in aanmelding, dan is de toekomst van het korps verzekerd.

Wie ook de opleiding wil gaan volgen en daarna als vrijwillig brandweerman/vrouw aan de slag wil gaan, kan contact opnemen met nummer  088 8784057 of via de mail m.steman@vru.nl

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers