Mark van Arkel als nieuwe postcommandant geïnstalleerd

Mark van Arkel als nieuwe postcommandant geïnstalleerd

Zijn vuurdoop heeft hij, letterlijk, al gehad, Mark van Arkel de nieuwe commandant van de post Soest van Brandweer Soest. Sinds hij op 20 november het commando overnam van Martijn Steman kreeg hij te maken met twee grote branden, in een  kamerverhuurbedrijf aan de Koninginnelaan en in het gemeentehuis.

Dit bleef uiteraard niet onvermeld tijdens de officiële overdracht van het commando, maandagmorgen op het gemeentehuis. Dat gebeurde volgens traditie: door het van burgemeester Rob Metz in ontvangst nemen van de straalpijp met de namen van zijn voorgangers.

Na drie commandowisselingen in de eerste vijf jaar was W. Groart de eerste commandant van de zeven in de volgende 95 jaar. Van Arkel is nu dus de tiende commandant van het korps. Hij is de opvolger van Martijn Steman.,Diens functies als inkoopadviseur bij de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) en het commando over zowel de post Soest als Soesterberg waren door toenemende werkzaamheden niet langer te combineren. Steman blijft wel postcommandant van het korps Soesterberg, waaraan hij al sinds 2006 jaar verbonden is.

Bij de officiële commando-overdracht door burgemeester Rob Metz waren Steman en clustercommandant Dennis van Slooten aanwezig. De burgemeester bedankte Steman voor zijn inzet als commandant en feliciteerde Van Arkel met zijn benoeming. Daarna kreeg de nieuwe postcommandant de bijbehorende onderscheidingstekens op zijn uniform aangebracht.

Steman gaf de straalpijp die volgens traditie in het Soester korps elke nieuwe commandant gedurende zijn commando in beheer heeft terug aan burgemeester Metz als korpsbeheerder. Op zijn beurt overhandigde Metz het ereteken aan de nieuwe postcommandant.

Van Arkel groeide als het ware op met de brandweer doordat zijn vader lid was van het korps. Hij nam daarvan na 25 jaar afscheid. In 2004 meldde zoon Mark zich aan als korpslid. Na enkele opleidingen te hebben gevolgd en rangen te hebben doorlopen, werd hij in 2013 bevelvoerder. Van de dit jaar honderdjarige Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest was hij van 2015 tot 2018 voorzitter. Sinds 2019 bereidde hij samen met de jubileumcommissie de viering van het gouden jubileum van de vereniging voor.

Van Arkel wees erop dat het commandantschap een vrijwilligersfunctie is. Hij blijft als ambtenaar gewoon bij de gemeente werken. Zijn voorganger bedankte hij voor diens inzet en leiderschap. Omdat zijn functie als vrijwillig commandant een grote inzet en tijd vergen, zullen veel van de taken worden  overgenomen door het kader.  Van Arkel ten slotte: ,,Ik kijk uit naar een leuke uitdagende periode.”

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers