Veel schade door brand in flatwoning in Soest

Veel schade door brand in flatwoning in Soest

Door een binnenbrand is het interieur van een woning op de begane grond van een flatgebouw aan de Wiardi Beckmanstraat zondagmiddag zozeer beschadigd geraakt dat deze tijdelijk onbewoonbaar is geworden.

De bejaarde bewoonster en haar hond konden door een buurtbewoner tijdig in veiligheid worden gebracht. De man ademde daarbij rook in. Hij werd door ambulancepersoneel nagekeken maar hoefde niet verder behandeld te worden.

Door onbekende oorzaak heeft een bank vlam gevat.

De brandweer rukte met een bluswagen en de ladderwagen uit. Als gevolg van de zware rookontwikkeling moesten de brandweerlieden gebruikmaken van ademlucht. Ze zetten één straal in om  het vuur te doven. Daarna werd het aangetaste meubilair naar buiten gebracht en daar afgeblust.

Als gevolg van de brand was de woning grotendeels zwart geblakerd. Een geluk was wel dat geen van de ruiten door de hitte was gesprongen zodat het vuur nog geen kans had gezien verder om zich heen te grijpen. Nadat het trappenhuis door het inzetten van de ventilator was vrijgemaakt van rook en de bovengelegen woningen waren gecontroleerd en vrijgegeven konden alle bewoners terug naar huis.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers