Nablussers ,compleet’’, nieuwe start

Nablussers ,compleet’’, nieuwe start

,,Laten we hopen dat we deze warme gevoelens lange tijd bij ons kunnen dragen.”” Dit zei Martin Onwezen als woordvoerder van de Nablussers. De groep oudgedienden van de brandweer kwam voor de eerste keer bij elkaar in de kantine van de kazerne. Het was in nog een opzicht een bijzonderde bijeenkomst: ook de oud-leden die jaren geleden zich door omstandigheden genoodzaakt dan wel gedwongen voelden om definitief afscheid te nemen van de brandweer waren terug op ,het oude nest.’

Voor hun terugkeer hebben vooral Jan van Arkel, Arie van de Baan en Martin Onwezen zich sterk gemaakt. In de januari-vergadering van de vereniging stemden de leden in met het voorstel om de oud-leden de gelegenheid te geven zich weer aan te sluiten.

Meer dan de helft van het aantal van veertig oud-leden was aanwezig toen Onwezen ‘met name de ,nieuwe gezichten’ welkom heette. Bij hen het oudste (ere-)lid, Richard Buss, oud-voorzitter. Ook memoreerde hij het bijzondere feit dat bij de oud-leden sinds kort ook de eerste vrouw is, Ariënne Huijberts  Zij moest in januari door vertrek naar elders afscheid nemen na zestien jaar vrijwilliger te zijn geweest.

Onwezen stelde vast dat de groep oud-leden het verdient om gekoesterd te worden, ,,want hier zit meer dan duizend jaar brandweerkennis en –ervaring.” Nadat iedereen een korte terugblik had gegeven op de tijd dat hij in actieve dienst was, waarbij natuurlijk ook anekdotes niet ontbraken, stemde iedereen in met een herhaling van de reünie in ,soos-sfeer.’ Dit initiatief heeft de goedkeuring van het bestuur gekregen. Het staat voortaan elke eerste maandag van de maand op de agenda, om 19:30 uur in de kazerne.

Er werden wat zakelijke mededelingen gedaan, zoals de komst van nieuwe voertuigen vanaf april; de uitbreiding van de Wall of Fame en de reünie van oud-leden op zaterdag 25 maart. Deze eerste bijeenkomst mag zeker geslaagd genoemd worden, ook wat betreft de hereniging met de oud-leden die destijds vertrokken.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers