Bijna vijf uur druk met bestrijden brand in d’Oude Enghe

Bijna vijf uur druk met bestrijden brand in d’Oude Enghe

Vijf stralen en een specialistisch blusapparaat zijn dinsdagmiddag ingezet bij het bestrijden van een hevige binnenbrand in café-restaurant d’Oude Enghe op de hoek Middelwijkstraat-Molenstraat. Hoewel de keuken uitbrandde en de brand aan de bovenwoning grote schade aanrichtte, slaagde de brandweer erin het horecagedeelte, afgezien van rook-, roet- en waterschade, te behouden.

De met twee bluswagens uitgerukte brandweer van Soest kreeg assistentie van de korpsen Baarn, Amersfoort, Woudenberg, Zeist, Leusden, Soesterberg en Nieuwegein. Na vijf uur kon tegen 20:30 uur de laatste wagen terug naar de kazerne.

De brand ontstond vermoedelijk door kortsluiting in de friteuse. Toen personeel de brand ontdekte, probeerde het met handblussers de vlammen te doven, maar dat mislukte door de felheid van het vuur. Bij aankomst van de brandweer bleek de keuken dan ook al volop in brand te staan. Ook was er al een doorslag naar de bovenwoning, waarvan de bewoner afwezig was.

Bevelvoerder Martijn Steman: ,,Onze eerste inzet was erop gericht om de  keukenbrand onder controle te krijgen. Daarbij kregen we te horen dat er nog twee hondjes binnen zaten. Er is een ploeg naar boven om te proberen die te redden. Dat was moeilijk, want door de dichte rook was er geen zicht. Met behulp van de  warmtebeeldcamera hebben we de hondjes gevonden en naar buiten gebracht.” De hevige rookontwikkeling noodzaakte de brandweer om gebruik te maken van ademluchtapparatuur.

Al direct bij aankomst van de eerste bluswagen werd middelbrand gegeven. Dat betekent dat er assistentie wordt verleend. Inmiddels had Soest het gebouw in tweeën verdeeld, wat inhield dat de bemanning van de eerste auto zich op de brand beneden concentreerde en die van de tweede op de bovenverdieping. Omdat het vuur behoorlijk in de vloerconstructie zat en in de wandconstructie boven, werd opgeschaald naar grote brand. Dit om ervan verzekerd te zijn dat bij onbeheersbaarheid van de brand voldoende materieel aanwezig was om direct te kunnen inzetten. De brandweer heeft ook nog een deel van het dak verwijderd om een stoplijn te creëren voor het geval de brand zich verder in het pand zou verspreiden. Dat kon worden voorkomen.

De brandweer zette vijf stralen in. Brandweer Nieuwegein gebruikte een specialistisch blusapparaat. Dit vernevelt het water onder extreem hoge druk en heeft een zeer hoog koelend vermogen.  Vooral in kleine ruimtes waarvan op de bovenverdieping sprake was, heeft dit effect. ,,Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de brand zich niet verder uitbreidde en we hem onder controle kregen,” zegt Steman. Hij is zeer te spreken over de samenwerking met de korpsen die assistentie verleenden. ,,Geweldig dat we dit in goede samenwerking voor elkaar hebben kunnen boksen.”

Later op de avond heeft de brandweer nog een extra controle uitgevoerd op vermoedelijke hotspots. Dit verzoek kwam van een medewerker van de Stichting Salvage, die was ingeschakeld om de gedupeerden bij te staan en hulp te bieden bij de afhandelen van de schade.

Gedurende de inzet van de brandweer moest het verkeer in beide richtingen worden omgeleid.

Foto’s Nicky Gommers en Jan van Steendelaar

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers