Huizen ontruimd door gaslek

Huizen ontruimd door gaslek

De buurtborrel van bewoners van de Generaal Winkelmanstraat kreeg zaterdagmiddag een onverwachte wending. Het feestje ter gelegenheid van het feit dat de bewoners na een lange periode van graaf- en renovatiewerkzaamheden  van de overlast af zijn moest plotseling worden verplaatst in verband met een vermoedelijk gaslek.

Dat bleek na langdurig onderzoek door medewerkers van netbeheerder Stedin en de brandweer inderdaad het geval te zijn, maar voordat het lek door Stedin was gelokaliseerd , was men vier uur verder.

Niet alleen de bezoekers van het feestje moesten een plekje elders zoeken, bewoners van twaalf huizen het dichtst bij de plek op de Gen. Winkelmanstraatwaar het lek  werd vermoed, tussen  de Fokkerstraat en Buys Ballotlaan, moesten hun huis uit. Andere omwonenden  werd met klem aangeraden binnen te blijven en gas en elektriciteit uit te schakelen.

Nadat de brandweer werd gewaarschuwd werd in eerste instantie een hoge gasconcentratie gemeten in de badkamer van een woning. Omdat niet bekend was waar de gaslucht vandaan kwam, werden  drie straatkolken opengetrokken.  Men liet de kolken open staan om te luchten. Daardoor nam de concentratie af. Ook in de badkamer van een woning werd een concentratie gemeten die boven de explosiegrens lag. Om die omlaag te krijgen, werd de douche aangezet om te spoelen, waardoor de metingen omlaag gingen.

Intussen was Stedin bezig op drie plaatsen de gasleiding op te graven om deze te kunnen inblokken en  de plaats van de lekkage te kunnen vaststellen. Toen gingen zowel in de woningen als het riool de metingen omlaag. Intussen was de alarmering opgeschaald omdat niet bekend was wat de omvang van de lekkage was. Daarom werden de brandweer Amersfoort en Zeist  ter assistentie gevraagd. Later kwam ook de brandweer Leidse Rijn voor logistieke ondersteuning naar Soesterberg. Toen de situatie veilig was verklaard, konden brandweer, politie, geneeskundige dienst en boa’s inrukken.

Het gaslek is waarschijnlijk al eerder ontstaan tijdens graafwerkzaamheden in de weg. Eerder was er ook al sprake van een gaslek in dezelfde straat. Het was volgens de brandweer een geluk dat al kort na het ruiken van de gaslucht alarm werd geslagen. Vermoedelijk heeft de lekkage al langer geduurd en is de grond min of meer verzadigd geraakt en het gas ook in het riool terechtgekomen.

Gedurende de grootse inzet van de hulpdiensten had de politie de omgeving ruim afgezet, zodat geen doorgaand verkeer mogelijk was op de Gen. Winkelmanstraat.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers