UPDATE: directe confrontatie met uitslaande brand

UPDATE: directe confrontatie met uitslaande brand

Maandagavond omstreeks half 8 werd de brandweer van Soesterberg gealarmeerd voor een brand in een garage aan de Willem Stuutlaan. Kort hierna maakte de alarmcentrale op basis van de melding al ‘middelbrand’ en werd de brandweereenheid van Zeist gealarmeerd.

Toen de Soesterbergse brandweer ter plaatse was, bleek het complex al volledig in brand te staan. De brand was uitslaand zowel in het midden van het pand uit het dak, als ook uit de zijkant.

De bevelvoerder van Soesterberg besloot om direct het sein ‘zeer grote brand’ te maken, waardoor er nog meer eenheden werden opgeroepen om zo snel mogelijk slagkracht te kunnen genereren. De Soesterbergse brandweerauto stelde zich op in de steeg langs het pand direct achter de Kwantum, de Zeister brandweerauto aan de kant van de Richelleweg om zo, middels lage druk, te proberen controle  te krijgen op de al volledig uitslaande brand. De opgeroepen brandweerauto’s van de korpsen Amersfoort en de tweede tankautospuit uit Zeist zorgden voor de broodnodige waterwinning.

Intussen was ook de Officier van Dienst ter plaatse gekomen. Deze schaalde verder op naar een tweede peloton brandweervoertuigen, en kort hierna zelfs een derde peloton. Hierbij werden ook de nodige watervoorzieningen, ondersteunende en logistieke eenheden gealarmeerd.

Aan de kant van de Soesterbergse brandweer bleef de vuurlast hoog en kon met de stralen niet afdoende geblust worden. Het korps moest dan ook met lede ogen toezien hoe de brand zich door het geschakelde pand verspreidde. Hierbij moest meerdere keren de brandweerauto verplaatst worden, niet ongevaarlijk omdat zich in het pand exploderende gasflessen bevonden, rookgasexplosies zich voordeden en het in de nauwe steeg ook van belang was om de valschaduw van het pand in acht te nemen.

Uiteindelijk probeerde de Soesterbergse eenheid, die samen met onder andere Soest en Amersfoort in het eerste peloton zat, een stoplijn te creëren achter de Kwantum om verdere doorslag te voorkomen. Samen met de andere twee pelotons die aan weerszijden van het pand zich bevonden, werd met man en macht getracht zoveel mogelijk schade te voorkomen. Hierbij bleef het pand van de Kwantum, hoewel met water- en rookschade, overeind. De aanwezige korpsen waren nog lang bezig met nablussen. De schade wordt op enkele miljoenen geschat.

Het team Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Utrecht is bezig met een onderzoek naar onder andere de oorzaak en het verloop van de verwoestende brand.

Tekst Bram Berndsen

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers