Sytske de Boer, 20 jaar brandweervrouw

Sytske de Boer, 20 jaar brandweervrouw

Een duizendpoot zou jaloers zijn op alles wat Sytske de Boer onderneemt. Ze is beroepsbrandweervrouw-instructeur in Utrecht en vrijwillige brandweervrouw op de post in Soest. Als kwartiermaker heeft ze een nieuwe basis gelegd voor Opvang en Nazorg binnen de VRU.  Als teamlid Opvang en Nazorg kan ze regio breed worden ingezet voor personele nazorg na een heftig incident en daarbij is ze ook beschikbaar bij post Soest voor de directe collegiale opvang en nazorg.

In Soest was ze de derde vrouw bij het korps en de eerste vrouwelijke bevelvoerder. Twintig jaar geleden meldde ze zich aan en reden voor penningmeester Jade Kraaikamp en secretaris Dennis Kempers-Jansen als afgevaardigden van het bestuur om haar met bloemen en gebak te feliciteren.

Een paar jaar na Soest ging ze ook naar Brandweer Utrecht als beroeps. Ze zit nu op de post Schepenbuurt na alle andere posten te hebben bemand: Tolsteeg, Voordorp, Leidse Rijn. In 2026 heeft ze er twintig jaar beroepsdienst op zitten. Dan neemt ze gedwongen afscheid, want beroeps mogen maar twintig jaar in functie zijn omdat het werk zowel mentaal als fysiek heel zwaar is.

Die twintigjaren-regel geldt niet voor vrijwilligers, dus in Soest blijft ze naast haar repressieve taak bij het korps, ook aan als instructeur. Behalve bij de brandweer is ze inmiddels ook werkzaam als trauma therapeut wat in het verlengde ligt van haar carrière na de brandweer. Naast alle incidenten die ze zelf meemaakt maar ook wanneer ze collega’s opvangt is het voor haar belangrijk om ook andere werkzaamheden te doen. Zo werkt ze als saunameester (opgieter) bij sauna Soesterberg; is grafisch ontwerpster, en volgt ze de opleiding tot grimeur en make-up artist.

Hoewel ze in eerste instantie te horen kreeg dat de brandweer eigenlijk een mannenwereld was, liet ze zich niet afschrikken en meldde zich 20 jaar geleden toch aan. Tijden zijn dan ook wel veranderd en na twintig jaar was dit nog steeds een goede beslissing.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers