Nieuwjaarsreceptie

Het was vanmiddag gezellig druk in de kantine van de brandweerkazerne waar veel leden met aanhang naartoe gekomen waren voor de Nieuwjaarsreceptie. Namens het bestuur van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest wenste voorzitter Mark van Arkel iedereen een voorspoedig en gezond 2016.

RECEPTIE -- ~ 2 januari 2016 ~ 016

Na tijdens de Kerstbijeenkomst een terugblik op 2015 te hebben gegeven, keek hij nu vooruit. In februari en maart zet het bestuur de gesprekken met de commissies voort. In april is de algemene ledenvergadering. Dan wil het bestuur graag twee bestuursleden voorstellen die het nu driekoppige bestuur op sterkte brengen. ‘Dan kunnen we er weer met volle kracht tegenaan,’ aldus Van Arkel.

RECEPTIE -- ~ 2 januari 2016 ~ 024

Hij sprak de wens uit dat er weer tal van evenementen met veel bezoek georganiseerd worden, waarbij hij er wel op wees dat de initiatieven daartoe vooral van de leden zelf moeten komen. ‘Als dat gebeurt en de opkomst is groot, dat zal ook iedereen die iets organiseert enthousiast worden.’

RECEPTIE -- ~ 2 januari 2016 ~ 029

Hij bedankte ten slotte Tobi van der Stoel en de barcommissie voor de organisa.itie van de Nieuwjaarsreceptie, en René Wallenburg voor het verzorgen van de hapjes. Daarna sloot een gezellig samenzijn de Nieuwjaarsreceptie af.