Lang onderzoek naar brandlucht door slijptol

Lang onderzoek naar brandlucht door slijptol

,,Het was een lange zoektocht,” zei de bevelvoerder. Hij doelde op het onderzoek na de melding van een brandlucht in de bergruimte onder een flatgebouw aan de Smitsweg. De brandweer werd hiervoor dinsdagmiddag om 16:30 uur gewaarschuwd. Pas na twee uur was de oorzaak gevonden: werken met een slijptol in één van de bergingen eerder op de dag

De brandweer moest de oorzaak zien te vinden in één van de 29 bergingen. In de gang waaraan ze gelegen zijn hing een lichte rook en was een schroei- of elektralucht te ruiken. Om erachter te komen waar die vandaan kwamen, moesten alle bergingen worden gecontroleerd. Men besloot eerst de gang te ventileren om te kunnen vaststellen of de lucht zou verdwijnen. Dat was niet het geval.

Omdat er in verband met privacyregels geen loper van de bergingen is, moest aan alle bewoners gevraagd worden om hun berging te openen. Toen dat op drie na gebeurd was, bleek uitgerekend in één van die drie laatste de lucht het sterkst te zijn. De eigenaar vertelde dat hij ’s morgens aan ’t werk was geweest met een slijptol. De lucht daarvan was blijven hangen.

Het betekende dat er voor de brandweer verder niets te doen was. Na een inzet van ruim twee uur kon men terug naar de kazernes.

AVONDKLOK Het ingaan van de avondklok heeft in Soest niet geleid tot ongeregeldheden zoals elders. Eén overtreding van het verbod om ’s avonds na negen uur buiten te zijn staat vast: omstreeks half elf op de eerste dag dat de maatregelen van kracht was werd in het park op de hoek Bosstraat-Koningsweg een fiets in brand gestoken die tegen een boom stond. Ook de boom werd door het vuur aangetast. De brandweer had aan de inzet van één straal voldoende om het brandje te blussen. De fiets was verder onbruikbaar, de boom raakte voor een deel geblakerd.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers