Graafwerk oorzaak gaslek

Graafwerk oorzaak gaslek

De gebruikelijke ruime afzetting met lint rond een gaslek aan de Nieuweweg kon maandagmorgen achterwege blijven, want de route Nieuweweg-Beukenlaan tussen de Dalweg en de Koningsweg is afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen. Alleen de fietsers moesten oversteken.

De brandweer werd kort na tien uur gewaarschuwd voor het gaslek. Het was tijdens graafwerkzaamheden ontstaan op de Nieuweweg, even voorbij de Smitsweg, op de hoek met een doodlopend pad. Er kwam een kleine hoeveelheid gas vrij uit de leiding die door een klap van de graafarm was gebroken.

De brandweer slaagde er in korte tijd in de schade aan de leiding provisorisch te herstellen in afwachting van de komst van een medewerker van netbeheerder Stedin. Deze zorgde voor een definitieve oplossing van het probleem.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers