Burgemeester: graag tweede en derde druk brandweerboek

Burgemeester: graag tweede en derde druk brandweerboek

,,Vanavond heb ik bij wijze van uitzondering eens geen vergadering dus ik geef u te raden wat ik ga doen.” Dit zei burgemeester Rob Metz na het in ontvangst nemen van het boek Van brandemmer tot waterkanon. Het werd hem dinsdagmiddag in de brandweerkazerne uitgereikt door interim voorzitter Edgar van Wijk van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.

Het boek is als verzamelplaatjesalbum uitgegeven. Het bevat meer dan zeshonderd foto’s en illustraties. Ze zijn niet allemaal geplaatst, want het is de bedoeling de ontbrekende plaatjes te verzamelen. Ze worden per vier uitgegeven bij boodschappen bij Jumbo.

Postcommandant Martijn Steman zei het een indrukwekkend boek te vinden. Hij complimenteerde schrijver Jan van Steendelaar en de andere medewerkers, Jan van Arkel, Harrie Tolboom en Mark van Arkel. Steman had veel waardering voor de tijd die zij besteed hebben aan het samenstellen van het boek.

Interim voorzitter Edgar van Wijk herinnerde eraan dat al vier jaar geleden een begin werd gemaakt met het verzamelen van foto’s en gegevens die allemaal gescand moesten worden. ,,We hebben een mooi historisch archief met veel foto’s waarvan er veel opgenomen zijn in het boek dat dankzij de medewerking van Arnaud van de Graaf van Jumbo Soest kon worden gerealiseerd. Hij bood vervolgens het eerste exemplaar aan burgemeester Metz aan, gevolgd door Arnaud van de Graaf. De burgemeester gaf een exemplaar aan de schrijver ,,die een warm hart voor de brandweer heeft.” Voor iedereen was er een bos bloemen.

Metz bedankte Van de Graaf voor het feit ,,dat Jumbo zijn nek heeft uitgestoken voor dit boek. ,,De brandweer is echt iets heel bijzonders. We hebben nu de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en denken dat het dan allemaal vanzelf goed komt, maar dat is niet zo. We hebben  nog steeds  de vrijwillige brandweer die z’n werk doet ten behoeve van de samenleving.

Zaterdag bij de reünie als start van viering van 100 jaar brandweer heb ik  gezegd ,,het blijft mijn brandweer. Ik blijf als burgemeester opperbevelhebber bij rampen en ook bij branden.  Mijn brandweer, die bestaat uit vrijwilligers uit de samenleving die ergens naartoe gaan als anderen weggaan als er brand of een groot incident is. Zij proberen redding te brengen en de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat doen ze al honderd jaar. Wij kunnen met z’n allen trots zijn op al die mannen en vrouwen die dat doen. Daarom is het mooi dat dit wordt vastgelegd.”

De burgemeester zei blij te zijn met het uitkomen van het boek en riep alle inwoners van Soest op: zorg voor een tweede en een derde druk. ,,Het is mooi om dit boek in de boekenkast te hebben. Het is ook iets wat Soest met elkaar verbindt. Dat doen ook de vrijwilligers van de brandweer, die verbinden ons met elkaar.”

Arnaud van de Graaf zei dat hij twee jaar geleden, toen hij werd benaderd voor sponsoring, direct het enthousiasme merkte die er was om een boek te maken. ,,Ik vind het fantastisch dat wij als Jumbo door sponsoring een bijdrage hebben kunnen leveren aan de viering van honderd jaar brandweer.”

Jan van Steendelaar ten slotte bedankte de medewerkers, Arco Harmans voor het scannen van de foto’s, Gerrit Schuurs,. Harrie Tolboom en Jan van Arkel voor hun werk ten behoeve van het foto- en documentenarchief. Ariënne Huijberts voor het correctiewerk en Mark van Arkel voor zijn coördinerende rol.

De officiële boekpresentatie werd besloten met het aansnijden van de taart met daarop de afbeelding van de voorpagina van het boek.

 

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers