Zoeken naar locatie gaslek op Kerkpad

 

De brandweer heeft vrijdagmorgen voorbereidend werk gedaan voor medewerkers van netbeheerder Stedin door de eerste maatregelen te nemen bij een gaslek. Dit was ontstaan tijdens werkzaamheden in het Kerkpad Noordzijde.

Met een graafmachine waren werknemers van een bedrijf bezig een sleuf te graven. Daarbij werd een leiding geraakt die, zo bleek later, aan één kant was afgesloten. Er stond echter nog wel druk op, waardoor het gas naar buiten stroomde.

Voor de brandweer was door het ontbreken van een huisnummer bij de melding niet direct duidelijk op welk deel van Kerkpad het incident was. Het Kerkpad Noordzijde bestaat uit vier delen met daarin bovendien een spoorwegtunnel waar een brandweerauto niet onderdoor kan, het incident was.

Toen de plek eenmaal was gelokaliseerd (de melders konden door onbekendheid met de locatie niet het juiste adres geven), konden de auto’s daarheen worden gestuurd. Als gevolg van de werkzaamheden konden ze het pad niet op maar moesten ze op de F.C. Kuyperstraat worden geparkeerd. Van daaruit werd een slang naar de plaats van het gaslek getrokken.

De brandweer verrichtte metingen en dichtte het lek provisorisch in afwachting van de komst van medewerkers van Stedin. Zij namen de klus om de schade te herstellen over van de brandweer waardoor deze terug kon naar de kazernes.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers